MENU
Aula_close Layer 1

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside

Som mange allerede har bemærket, bringer skolen nu billeder af elever på Bugtskolens hjemmeside.

Formålet er at eleverne og forældre hver for sig eller sammen kan se hvad vi foretager os på skolen.
Billederne er desuden en god anledning til at fortælle alle andre om de mange gode aktiviteter der sker på skolen. Herunder er reglerne for at bringe billeder på nettet gennemgået. Ønskes yderligere oplysninger er man velkommen til at kontakte skolen.

Datatilsynet regler omhandlende billeder på internettet

Generelt

Offentliggørelse af billeder på internettet anses normalt for en behandling af personoplysninger. Et billede med identificerbare personer er derfor oplysninger om disse personer.
Man skal derfor leve op til de databeskyttelsesretlige regler, når man offentliggør billeder på internettet. Det vil komme an på en konkret vurdering, om et billede lovligt kan offentliggøres eller ej. Det er i første omgang den, der lægger billedet op (den dataansvarlige), der skal overveje, om offentliggørelsen af billedet er lovlig.
Når det skal vurderes, om offentliggørelsen af et billede med børn og unge er lovlig, skal man tænke på, at børn skal gives en særlig beskyttelse, fordi de oftest er mindre bevidste om de risici og konsekvenser, som kan være forbundet med behandling af personoplysninger.
Vurderingen af, om der kan ske offentliggørelse af et billede, vil desuden variere alt efter, om der er tale om et situationsbillede eller et portrætbillede.
Situationsbilleder er billeder, hvor en aktivitet eller situation er det egentlige formål med billedet. Det kan f.eks. være gæster til en koncert, legende børn i en skolegård eller besøgende i Zoologisk have. Portrætbilleder er billeder, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer. Det kan f.eks. være et skolefoto eller et klassebillede.

Rettigheder og pligter

Situationsbilleder kan normalt offentliggøres uden, at dem på billedet har givet lov til det. Om et situationsbillede kan offentliggøres uden samtykke kommer bl.a. an på karakteren af billedet og i hvilken sammenhæng billedet indgår. Det er afgørende, at dem der er på billedet ikke med rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, f. eks i forbindelse med markedsføring. I denne forbindelse skal personen på billedets alder også inddrages.

Nogle situationsbilleder kan normalt aldrig offentliggøres uden samtykke:
•Billeder optaget af ansatte på arbejde i en privat virksomhed eller en offentlig myndighed
•Billeder af kunder i en forretning, i banken, på posthuset m.v.
•Besøgende på en bar, natklub, diskotek eller lignende

Det kræver omvendt normalt samtykke at offentliggøre portrætbilleder. Det er begrundet i, at nogle mennesker kan føle ubehag ved at have sådanne billeder offentliggjort, eventuelt sammen med oplysninger om navn eller lignende. Derfor skal du altid have lov af den eller de personer, der er på billedet, hvis du ønsker at offentliggøre det. 
Hvis en skole for eksempel ønsker at offentliggøre klassebilleder af eleverne på en hjemmeside, må det kun ske, hvis skolen indhenter udtrykkeligt samtykke fra hver enkelt af eleverne.
Hvis den, der fremgår af billedet er utilfreds med offentliggørelsen, har denne ret til at gøre indsigelse. Den registrerede skal i så fald oplyse, hvilket billede der ønskes slettet og hvorfor. Hvis den eller de personer, der er på billedet, ikke ønsker at have billedet liggende på internettet, bør det umiddelbart fjernes af den dataansvarlige.

Klage til Datatilsynet
Hvis den ansvarlige ikke vil imødekomme din anmodning om at slette billedet, kan du klage til Datatilsynet. Hvis du gør det, skal du sende os de argumenter, du har begrundet dit ønske med og det svar, du har fået fra den person, der har offentliggjort billedet.

På følgende link kan der søges yderligere oplysninger:

https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/lovgivning/