Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Studerende

Som studerende bliver du tildelt en praktikvejleder i en af vores 9 klasser. Her vil du have din daglige gang, med arbejdet omkring vores elever. Hver uge er der afsat en times praktikvejledning, sammen med din vejleder. 

Du indgår på lige fod i arbejdet med vores elever, men du vil altid kunne hente støtte hos dine kolleger. Det stiller store krav til dig som studerende, men det giver dig også mulighed for at lære og udvikle dig i løbet af din studietid hos os.

Som regel ligger arbejdstiden imellem kl. 8 og 16, men der kan forekomme variationer.

Du vil desuden komme til at samarbejde med psykologer, fysioterapeuter, tale-høre konsulenter og andre eksterne partnere, og vil således få gode erfaringer i at samarbejde tværfagligt.

 

I løbet af praktikperioden forventes den studerende at blive i stand til:

  • Selvstændigt at kunne beskrive og analysere pædagogiske problemstillinger, og gennem anvendelse af teori, opstille fagligt begrundede handlemuligheder og løsningsforslag
  • At kunne redegøre for sin personlige holdning til, og demonstrere en reflekteret etisk stillingtagen til, udførelsen af det pædagogiske arbejde på skolen
  • At opnå indsigt i, og deltage i, relevant tværfagligt samarbejde
  • At udføre skriftlige og/eller praktiske opgaver i henhold til uddannelsesmålene for praktikken

 

Vi forventer desuden:

  • At du sætter dig grundigt ind i skolens værdier og læringsgrundlag, og at du er bekendt med Greve kommunes overordnede visioner og strategier for skoleområdet
  • At du kan arbejde selvstændigt, og at du, i lighed med kollegaer i dit team, påtager dig ansvaret for at forberede og udføre læringsforløb med børnene
  • At du tager aktivt del i den pædagogiske debat på skolen, og at du formidler din viden i dagligdagen og på personalemøder
  • At du tager udfordringer op, prøver dig selv af, og er i stand til at beskrive hvordan refleksioner er med til at øge din handlekompetence
  • At du med din vejleder aftaler, hvilken litteratur du med fordel kan læse